Certyfikaty i atesty – VEKA

PL

VEKA Polska była pierwszym producentem systemów profili okiennych w Polsce, który uzyskał możliwość certyfikacji wyrobu Europejskim Certyfikatem Jakości ift Q-ZERT.

Okna wykonane z profili VEKA mogą być oznaczone Znakiem Jakości ift Q-Zert, świadczącym o wysokiej odporności na obciążenia wiatrem, szczelności na wodę i powietrze.

odporność na obciążenia wiatrem wg EN 12210 – klasa C2/B4

szczelność na wodę opadową EN 12208 – klasa 9A

szczelność na powietrze wg EN 12207 – klasa 4

Właściwości profili VEKA są potwierdzone:

w ramach certyfikatu QM – 320 ift Rosenheim, audytami Działu Technicznego VEKA Polska w zakresie funkcjonowania systemu przekazywania informacji technicznych producentom i nadzoru systemodawcy nad organizacją ZKP producenta stolarki

badaniami stolarki do Systemowego Świadectwa Technicznego

badaniami porównawczymi, w których testowano własności okien przy różnej kombinacji zastosowania okuć i uszczelek

Wszystkie profile VEKA posiadają certyfikaty:

Znak jakości RAL przyznawany przez Stowarzyszenie ds. Jakości Systemów Okiennych z Tworzywa Sztucznego

Klasę A nadaną profilom przez normy RAL

Zgodność z europejską normą na okna nr PN-EN 14351

Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

Atest PPOŻ nadawany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Certyfikat ISO 9001:2015